kunstners arkiv - artist´s archive

METTE PERREGAARD

Blå time: Gå med tilbage til halvfemsernes blå zone, Nordhavn, København. Katalogtekst om fotografiet følger serien: afsnittene benævnes zonetid, tidszone, fortid, metatid,tidsrum, tidspunkt, fortid, metatid, ur-værk. 

Blue hour

Blue hour: Go back to the blue zone of the nineties, Nordhavn, Copenhagen. Catalog text about the photograph follows the series: the sections are called zone time, time zone, past, meta-time, time, time, past, meta-time, clockwork. 

Tests fra forarbejdet til en edition med digitale kunstprints. Motiverne, alle fra Fluerne og månen, varierer i størrelse. Papirstørrelsen er: 42 cm x 59,4 cm. 

Test posters from the preparations of an edition. The motifs, from the series The flies and the moon, vary in size. The paper size is: 42 cm x 59.4 cm.

Erindringer om fremtiden - af Mette Perregaard.Undertitel - Koret Fire digitale fotografier 49 cm x 49 cm, monterede og laminerede. De fotografiske arbejder blev udstillet som led i større udstilling i Casa Velazquez, Madrid, 2000.

Et rigt illustreret katalog udgivet til udstillingen fortæller historien bag 

Memories of the future, en historie som blender mytologi, lokalhistorie og fiktionMemories of the future - by Mette Perregaard. Subtitle -The choir Four photographic prints 49 x 49 cm. Part of exhibition in Casa Velazquez, Madrid, 2000. 

catalogue ©alibiart was printed for the exhibition. The illustrated catalogue tells the story behind Memories of the future, a story that mixes mythology, fiction and local history

ISBN: 87-988113-0-4
I labyrinten. 

I 1999 skrev, filmede og instruerede Mette Perregaard I labyrinten under et ophold i Syrien, Libanon og Rom. Efter rejsen havde hun et artist-in-residence ophold på Casa Velazquez, her udstillede hun disse to videostills i år 2000. I København fortsatte hun senere sit arbejde med I labyrinten: en musikalsk guided videoinstallation (premiere i Barcelona, Vigo og Madrid 2003) og senere arbejdede hun på en musikalsk, kort fiktion (som fik premiere i Sneakbar i 2006) Komponist Jesús Rueda Azcuaga komponerede musikken. Filmklipper Rikke Malene Nielsen klippede. Produceret på Filmværkstedet, DFI.In the labyrinth. 

During 1999 Perregaard spent three months in Syria, Rome and Libanon writing, photographing and directing In the labyrinth. She came back to a residency in casa Velazquez, where later her exhibition in the year 2000 included two videostills from In the labyrinth. Back in Copenhagen she continued her work on a musically guided videoinstallation (premiered in 2003 in Barcelona, Vigo and Madrid)  and later a poetic, musical short fiction (premiered in Sneakbar 2006). Composer Jesús Rueda Azcuaga - music. Editor Rikke Malene Nielsen. Produced by Filmværkstedet DFI.
Solbilleder - en fotografisk rejse fra Rom til Konstantinopel udkom i 2005. KKArt vil gerne producere et udvalg af disse fotos i 2022-2023 som fotogravure, projektet er i finansieringsfase.  Vil du gense fotografierne fra bogen kan du se dem under works her på hjemmesiden. 


Sun Pictures- a photographic journey from Rome to Constantinople was published in 2005. KKArt vil hopefully produce the artist´s photogravures soon, project is in financingphase. 
Solbilleder - en fotografisk rejse fra Rom til Konstantinopel udkom i 2005. KKArt vil gerne producere et udvalg af disse fotos i 2022-2023 som fotogravure, projektet er i finansieringsfase.  Vil du gense fotografierne fra bogen kan du se dem under works her på hjemmesiden. 


Sun Pictures- a photographic journey from Rome to Constantinople was published in 2005. KKArt vil hopefully produce the artist´s photogravures soon, project is in financingphase.