WORKS


SVFK


Produktionen af billedkunstner Mette Perregaards nye grafiske værker til Edition og Særedition RUINER vil finde sted i Grafikværkstedet på Statens Værksteder for Kunst i november og december 2023.

Et privilegium at producere grafik i sådanne optimale rammer - at få udstyr, arbejdsplads og ro til rådighed - så arbejdet med fotogravurer - også i større formater-kan gennemføres optimalt.

.


Statens Værksteder for Kunst er et “kunstnerisk værkstedshus” på Gammel Dok-hvor professionelle kunstnere kanarbejde koncentreret med processeri professionelt optimerede værksteder.Der arbejdes individuelt , men værdien af at arbejde i et hus, hvor der er alle mulige kunstneriske processerer i gang, er stor.


I regi af KKart er en proces i gang med at ansøge fondsmidler til Perregaards produktion, kunstnerhonorar og artbook-tilliden til at projektet møder interesse fra fonde og samarbejdspartnere er god. Fondsstøtten er vigtig.


Det foto/grafiske forarbejde til RUINER vil det Danske Institut i Athen blive ramme for under et artist-in-residence ophold .Der er byen Athen, kameraet og skærmen som bliver værktøjet til at forme billederne i den kunstneriske proces i Athen.


Værkerne vil kunne ses på Antikmuseet ved Aarhus Universitet fra 1. feb. 2024. på udstillingen RUINER. I arbejdsprocessen er samarbejdspartnerne utroligt vigtige, Antikmuseet er en god samarbejdspartner.
LOSS


Ned fra sømmene -

nye søm "at hænge ud "på?

Mette Perregaard i regi af KKArtLOSS udstillingen er taget ned fra sømmene i Projektrummet på Grafisk Værksted Næstved, hvor den hang fra den 10.03- 07.05.2023 . Udstillingen skal finde nye søm.Projekt LOSS produceredes gennem KKArt (Kunstnernes Kooperative ApS) Projektet bestod både af Artbook LOSS, som blev udgivet på KKArt’s forlag og udstillingen LOSS, som Projektrummet i Grafisk Værksted Næstved viste. Under etArtist-in-residence ophold i Grafisk Værksted Næstved blev værkerne produceret i første halvdel af 2023 suppleret af KGV på FABRIKKEN for Kunst og Design.

Tak til alle - og ikke fondene at forglemme, stor tak til Grosserer L.F. Foghts Fond og Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Mærk Næstved og Det Danske Institut i Athen .

PS "De forladte Sko" fra Edition LOSS kan ses  kan ses fra 2-5 juni på gruppeudstillingen Largely (not wholly) ved OPEN HOUSE på FABRIKKEN for Kunst og Design.LOSS


Artist's statement. 2023

Mette Perregaard i regi af KKArt


Værkerne opstår i en proces, hvor fotografier/motiver bearbejdes og farvesepareres digitalt, derpå overføres billederne til to transparente folier. Folierne belyses med ultraviolet lys og motiverne ætses således til to fotopolymerplader, der trykkes som pladerne i andre grafiske dybtryksteknikker: trykfarven påføres pladerne manuelt og motivet overføres til papiret når det føres gennem trykpressen. I EDition LOSS  trykkes med to plader, hvorfor processen kræver tempo og præcision. 


Tryk er udført af kunstneren  på Københavns Grafiske Værksted i FABRIKKEN for Kunst og Design. Belysning af fotopolymerplader er udført på grafisk Værksted Næstved hvor udstilling kan ses indtil 6/5 2023

Stadier i processen - detalje af "Ensom Triton" af Mette Perregaard

LOSS  

artbook, 2023

Mette Perregaard


KKArt har udgivet en artbook af Mette Perregaard (24 sider- 21x23 cm). Kan købes på udstillingen eller via https://www.kkart.dk/udgivelser/artbook-loss


Helle Jessen skrev i Kunstavisen (nr. 03 2023) om LOSS:

Citat: I forbindelse med udstillingen har Mette Perregaard udgivet en fin lille artbook med 12 fotogravurer, tekst af Lisbeth Bonde og digt af Henrik Nordbrandt. De grafiske værker fungerer her som illustrationer og tilføres derved en ny betydning, der kan give anledning til revurdering af billedindholdet.
Om bogens indhold:

Billeder:
12 afbildninger af Mette Perregaards 12 fotogravurer fra LOSS edition.

Tekster:
“Erindringsruiner” af Lisbeth Bonde, cand. mag./kunstkritiker, 2023 Oversættelse:
“The Time-Etched Ruin” af Gaye Kynoch, oversætter, 2023
Henrik Nordbrandts digt citeret i denne artbook stammer fra digtsamlingen “Så en morgen”, udgivet 12.03. 2021, Forlaget Gyldendal. Publiceres efter aftale med forlaget.


ISBN 978-87-92850-05-8
© Mette Perregaard
Forlag: KKArt, Kunstnernes Kooperative ApS, Kongensgade 60, 2.sal, 5100 Odense Bestilling af artbook: KKart forlag https://www.kkart.dk/udgivelser/artbook-loss

Tilrettelæggelse ved Mette Perregaard (i regi af KKart) Tryk og trykforberedelse: Actum Kopi & Tryk. Layout: Mette Perregaard


LOSS  

udstilling 

Mette Perregaard i regi af KKArt


PROJEKT LOSS, en udstilling og en artbook af Mette Perregaard, billedkunstner i regi af KKart. 2023.

UDSTILLING LOSS
Udstillingen LOSS viser 12 nye fotogravurer af Mette Perregaard. LOSS er en nummereret og signeret edition 1/6. LOSS vises første gang i Projektrummet, Grafisk Værksted Næstved, 10.03-06.05 2023. I 2024 vil LOSS indgå i en større udstilling under titlen RUINER. LOSS er produceret gennem KKArt som tager imod henvendelser.
Citater fra “Erindringsruiner” en tekst af Lisbeth Bonde til artbook LOSS - om tiden, forfaldet og erindringsruinen

Citater:

“Billedkunstneren Mette Perregaard (f. 1963) er optaget af tiden, sådan som den manifesterer sig i billedkunsten …”


(LisbethBonde,2023)
“Men Mette Perregaards forførende smukke grafiske værker er som rejser i rum og tid, farver og teksturer, som hun tilfører streger og raster for dermed at skabe fysiske beviser eller indicier på tidens gang – og gøre dem sanseligt tilgængelige for os.“


(LisbethBonde,2023)


Solbilleder - en fotografisk rejse fra Rom til Konstantinopel


Sun Pictures - a photographic journey from Rome to Constantinople.


Mette Perregaard

2005

forlaget Tidsskriftet Sfinx (Orbis)

ISBN: 8-78-963234-6

Om bogen på denne hjemmeside:

Solbilleder - En fotografisk rejse fra Rom til Konstantinopel.Om bogen på forlagets hjemmeside:

Se mere om bogen og køb 

https://forlagetorbis.dk/da/redshop/forlaget-orbis-boger/33/463/boger-forlaget-orbis/P-solbilleder
Solbilleder af Mette Perregaard er både en rejse- og en fotobog. Den er fyldt med 100 smukke og fascinerende fotografier taget kort efter fotografiets opfindelse i 1839, samt nutidige billeder af Mette Perregaard. Et udvalg  kan du se herunder.


Sun pictures by  Mette Perregaard is as well a travel book as a photo book. It is filled with 100 beautiful and fascinating photographs taken shortly after the photograph's invention in 1839, as well as contemporary photos by Mette Perregaard. You can see a selection  below. Published in 2005.

Language: Danish.

 


 


Bogen indeholder tekster af forfatterne Thomas Boberg, H.C. Andersen og kunsthistoriker Lars Kiel Bertelsen samt af Mette Perregaard.


The book contains texts by the authors Thomas Boberg, H.C. Andersen and art historian Lars Kiel Bertelsen as well as by Mette Perregaard.

I Labyrinten

Mette Perregaard

2006

13 min DK/Kort fiktion


Instruktør: Mette Perregaaard

Musik: Jesús Rueda

Manuskript: Mette Perregaard

Fotograf: Mette Perregaard

Klipper: Rikke Malene Nielsen

Produktion: Filmværksteet DFI

Prod. nr. 1999441


Vist: CCCB, Barcelona, Circulo de Bellas Artes,Madrid, Museo de Arte Contemporaneo, Vigo, Sneakbar DFI, Kbh, Spaziaperti, Roma


Et musikalsk billeddigt fra Damaskus, Beirut, RomA musical image poem from Damascus, Beirut, Rom

13 min. Short fiction


Kan ses i videoteket: DFI

En rejse gennem drømmenes hvælvede passager..., ind i lysets korridorer..., gennem glemte døre..., mellem skumringens sorte hække..., ned ad nattens vindeltrapper..., til uendelige ørkner.


A journey through the vaulted passages of dreams... into the corridors of light..., through forgotten doors..., between the black hedges of dusk..., down the spiral staircases of the night...to infinite deserts.

Memories of the future

Mette Perregaard

2000

catalogue ©alibiart

ISBN: 87-988113-0-4


 Exhibited: Casa Velazquez, Madrid 2000

Galleri K.A.U.S, Cph 1998

Fuori Luogo, Campobasso, 1998

  


This work started 31.07.1998 with an advertisement in the local paper Nuovo Molise, Campobasso, Italy, in which the citizens of the town were invited to contribute photographic material for Mette Perregaards artistic project. From the material Mette Perregaard selected both photos and a written testimony about an unfortunate explosion related to mine disposal in Campobasso, 1946. 
"Thus my grandfather had laid down to rest after lunch in the little courtyard. He must have slept longer than he had reckoned with, though, and on waking he realised that he was ten minutes late for his appointment with the others on the course. It was this delay that saved his life."


A relative postscript signed 19.06 1994, Campobasso


The Alibi of the city

Mette Perregaard

1996

catalogue ©alibiart


 Exhibited: Acc. di Danimarca, Rome 1996

Galleria Serpenti Rome 1996

Overgaden 1998


The Alibi of the City

Investigation work 1995

Montage of photographs and texts


Conceived, photographed and written by Mette Perregaard


Translated into English by Jacopo Benci

The detective: Since the beginning of 1995 I have been working on the case of a man who disappeared and whose last news date back to 1935. The case was entrusted to me by a person who is also unknown to me, and who gave me 60 boxes full of photographs taken in Rome. These photographs had been anonymously sent daily since 1935. I called this case “The alibi of the city. Rome 1935-1995”.


Photos from the catalogue-

chapter titled The Minutes

Blå time- Blue hour

© Billedkunstner Mette Perregaard

1993

Billedserie, 9 cibachrome tryk 24x30 cm, monteret og lamineret. Nordhavn.

katalog tekst

Udstillet: Rådskælderen, Det Kgl. Danske Kunstakademi 1993© Visual artist Mette Perregaard, 1993 Photo-series, 9 cibachrome prints 24x30 cm, mounted and laminated. Northern Harbour. Catalogue text. Exhibited: Rådskælderen, The Royal Danish Academy of Fine Arts, 1993. 


Katalogtekst om fotografiet følger serien: afsnittene benævner Perregaard: Zonetid, tidszone, fortid, metatid, tidsrum, tidspunkt, fortid, metatid, ur-værk. Værkernes titler er eksponeringstiden. Tag med på tidsrejsen ind i Blå time.Catalog text about the idea behind the photographs follows the series. Perregaard calls the textparts: zone- time, time-zone, past-time, meta-time, point in time, period of time, past, meta-time, clock-work. The works are titled by their exposure time. Take the time-journey into the Blue Hour